Jdi na obsah Jdi na menu
 

O Jáchymu

Historie kaple svatého Jáchyma u Lobendavy

Pokud bychom se přidrželi pověsti o poustevníku Jáchymovi, bylo by možné hledat vznik kaple svatého Jáchyma v první polovině 14. století. Jenže pověst je ve skutečnosti mladší než první jáchymská kaple a je dílem romantiků 19. století. Pravdě velmi podobný bude výklad uvedený ve Fiedlerově Vlastivědě. Podle něj se jistý lobendavský muž Schlenkrich vracel roku 1716 skrze Sasko do své rodné vsi. Cestou uviděl hlouček dětí vláčejících na provázku obraz svaté Anny. Zbožný muž jej od dětí vykoupil a po návratu domů ho věnoval lobendavskému kostelu. Obraz umístěný na sloupku byl dlouhá léta vystaven na starém Anenském vrchu, což je starší označení dnešního Jáchymova vrchu. Často se stávalo, že obraz během bouří spadl, a tak pro něj byla postavena, patrně ještě v první polovině 18. století, malá dřevěná kaple, původně zasvěcená svaté Anně. Postupem času si Lobendavští přáli mít svatou Annu více na očích, proto mezi sebou uspořádali sbírku, z jejíhož výtěžku nechali v letech 1775–1777 postavit při obchodní cestě na dnešním Anenském vrchu novou zděnou kapli. Dřevěná kaple na starém Anenském vrchu sice osiřela, ale je pravděpodobné, že ne na dlouhou dobu. Nám neznámí dobrodinci zakoupili obraz svatého Jáchyma, manžela svaté Anny, a rázem byla dřevěná kaple i kopec pojmenovány právě po otci Panny Marie. Mapa stabilního katastru, dokončená roku 1843, již uvádí Jáchymův vrch s kaplí svatého Jáchyma a také s křížovou cestou.

Tento stav vydržel až do počátku 20. století, kdy snad ještě původní dřevěná kaplička shořela. Při požáru byla patrně zničena i křížová cesta. Nová, zděná a podstatně větší kaple byla vysvěcena v květnu 1914, novou křížovou cestu požehnal Thaddäus Walter z rumburského kapucínského kláštera. Autorem nového poutního areálu byl Franz Eiselt ze sousední obce Lipová. Kolem ústřední kaple stálo třináct pískovcových zastavení křížové cesty, kterou zakončovala kaple Božího hrobu. Trochu níže a stranou očím poutníků vyrostla ještě jedna stavba, a to sakristie. Při obecní cestě vedoucí na vrchol ke kapli bylo patrně v této době zhotoveno sedm zastavení znázorňujících Sedm bolestí Panny Marie.

Poutní areál sloužil svému účelu tři desetiletí. Pravidelně 26. července začínalo na svátek svaté Anny osm dní vyhlášené a hojně navštěvované poutě. Poněkud skromnější pouť ke cti jejího manžela se slavila o něco později 16. srpna, kdy se původně až do 60. let 20. století slavil svátek svatého Jáchyma. Podle dostupných informací tomu však bylo naposledy roku 1944. Během léta 1945 už měli lidé ze Šluknovského výběžku jiné starosti; původní obyvatelé spjatí s krajem, svou rodnou hroudou, museli ve velkém s prázdnýma rukama odejít. Ne všichni nově příchozí měli k církevním památkám úctu. A tak se nesla druhá polovina 20. století ve znamení jejich devastace. V letech 1950–1964 se celý kopec ocitl v nepřístupném hraničním pásmu. Muži v uniformách byli k poutnímu místu vcelku šetrní a opravdu zlé časy nastaly po otevření hraničního pásma. V poválečném období tak přišla kaple svatého Jáchyma o vnitřní vybavení, okna a celkově zchátrala. Zastavení se Sedmi bolestmi Panny Marie zmizela neznámo kam a zastavení křížové cesty někdo shodil a zničil, stejně jako kapli Božího hrobu a sakristii (zbytky sakristie odolávaly až do počátku tohoto století). K devastaci areálu se také přidaly složité majetkové poměry, když se kaple ocitla po sametové revoluci v soukromých rukách. Kopec s křížovou cestou dnes patří státu a spravují je Lesy České republiky, příjezdová cesta je v majetku obce Lobendava a kapli svatého Jáchyma, po vyjasnění vlastnických poměrů, vlastní Římskokatolická farnost Lobendava. V roce 2014 byla kaple spolu se zbytky křížové cesty prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Doba musela uzrát a druhá dekáda 21. století se nese ve znamení obnovy sakrálních památek. Byla tedy otázka času, kdy dojde i na Jáchym. Lesy České republiky v letech 2016–2018 obnovily křížovou cestu včetně kaple Božího hrobu, na sakristii se bohužel nedostalo. Pískovcová zastavení v pořadí již třetí křížové cesty byla zhotovena zcela nově a zbytky těch předchozích byly uloženy na místo bývalé sakristie. Nové obrazy křížové cesty namaloval na plech umělecký malíř Dmitrij Pljonkin. Požehnání téměř dokončené křížové cesty provedl 26. května 2018 generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek. V roce 2017 zároveň začaly přípravy na opravu kaple svatého Jáchyma. Kromě zajišťování financí a potřebných dokumentů došlo předně k oživení místa. V září 2017 se zde konala pobožnost křížové cesty a od následujícího roku se koná pravidelně dopoledne na Velký pátek. Patrně první poválečnou mši svatou odsloužil 20. července 2019 arciděkan Pavel Procházka a položil tak základ obnovené tradice poutních mší, které budou vždy týden před hlavní poutní mší na Anenském vrchu.

Petr Pánek